Ulovlig jerve-vedtak

Foto: Public Domain CC0 Rovviltnemnda tar ingen notis av korreksjoner fra departementet - og vil igjen skyte jerv i ulvesonen. Rovviltnemnda i Hedmark har nå vedtatt at fire jerver kan skytes på lisens i ulvesonen i år. I desember 2018 fattet de et lignende vedtak som NOAH sendte inn klage på, og i juni 2019 […]

NOAH kjemper i retten for ulvene

Regjeringen avgjorde før jul at det for første gang kan skytes en ulvefamilie innenfor ulvesonen. NOAH mener regjeringens vedtak er ulovlig og et brudd på Grunnlovens § 112 om rett til naturmangfold, og Bernkonvensjonen. Derfor valgte NOAH å gå til rettslige skritt for å overprøve lovligheten av dette vedtaket, og begjært den 28.12.2018 en midlertidig forføyning […]