NOAHs arbeid

NOAH mener at det ikke er de ville dyrene i naturen som skal tilpasse seg oss, men vi som skal tilpasse oss dem. Helt fra NOAHs start har vi arbeidet for økt respekt og toleranse for de store rovdyrene i norsk natur.

NOAH klager på fellingstillatelser, imøtegår rovdyrfiendtlige initiativer, taler rovdyrene sak i mediene og har jevnlig politiske møter for å skape et mer rovdyrvennlig Norge. Vi har hindret oppstart av nye uetiske jaktformer, reddet dyr fra skyting og satt fokus på viktige problemer for rovdyrene. I artiklene under kan du lese mer om vårt arbeid.

Hovedfoto: NOAH