Store rovdyr

Oppdatert 25.05.2023

Norges fire store rovpattedyr på land er ulv, bjørn, gaupe og jerv. Norge har ingen stolt tradisjon når det gjelder beskyttelse av store rovdyr, tvert imot levde målet om å utrydde rovdyrene i norsk politikk frem til 1970-årene. Fortsatt har vi en utryddingspolitikk hvor bestander holdes konstant på Artsdatabankens rødliste og blir jaktet på gjennom både skadefelling, lisensjakt og tildels ordinær jakt.

NOAH har særlig fokus på rovdyrenes situasjon fordi forfølgelsen av dem er uttrykk for hvor skremmende lav toleransen for ville dyr kan bli. Nedenfor kan du lese om de forskjellige store rovdyrenes adferd, og hva de blir utsatt for gjennom jakt.

Hovedfoto: Wikipedia