Rovviltnemndene vedtar å skyte 3 ulvefamilier, Kveldsnytt 06.09.19

Rovviltnemdene vedtok å skyte tre ulvefamilier i ulvesonen på Østlandet. NOAHs leder Siri Martinsen kommenterer og varsler at NOAH kommer til å klage på vedtaket.

Alt materiale tilhører NRK.