Redd Norges bjørner

Den norske bjørnen er sterkt truet, og bestanden går stadig ned. Til tross for dette har myndighetene satt en «maksimumsgrense» på antall bjørner som får fødes hvert år, i tillegg til at bjørner tas livet av ved «skadefelling».

Du kan lese mer om bjørn, og jakt på bjørner her.

Foto i filmen er av fotograf Tommy Solberg