NOAHs Markering for Ulvene 2018: Siri Martinsen

Veterinær og NOAHs leder Siri Martinsen holdt appell under NOAHs Markering for Ulvene 2018.