NOAHs Markering for Ulvene 2018: Dag Øistein Endsjø

Professor i religionvitenskap, Dag Øistein Endsjø, holdt appell under NOAHs Markering for Ulvene 2018.