NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Siri Martinsen

Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, holdt appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.