NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Marianne Mikalsen

Initiativtager til Ulvens Dag, Marianne Mikalsen, holdt appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.