NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Hege Nilsen

Beboer i ulvesonen, Hege Nilsen, holdt appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.