NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Halvor Endrerud

Politiker (AUF) Halvor Endrerud holder appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.