NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Guri Melby

Stortingsrepresentant (V) Guri Melby holdt appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.