NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Frode Stang

Naturfilmkommentator Frode Stang holdt appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.