NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Dag Øistein Endsjø

Professor i religionsvitenskap, Dag Øistein Endsjø, holdt appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.