NOAHs Markering for de ville dyrene 2019: Anne Margrethe Vadder

Anne Margrethe Vadder fra Rovviltets Røst holdt appell under NOAHs Markering for de ville dyrene 2019.