NOAH-markering for rovdyrene 2010

Fredag 17 desember 2010 ble det arrangert demonstrasjonstog i Oslo mot rovdyr. NOAH – for dyrs rettigheter arrangerte i den anledning en markering for rovdyrene, og samlet 18 «ulver» – det laveste anslaget på dokumenterte helnorske ulver per desember 2010 – for å minne om den ekstreme ubalanse mellom menneskers makt og ville dyrs rettigheter.