Markering for ulvene januar 2019: Appeller fra miljøorganisasjoner

Januar 2019 holdt NOAH folkemarkering for ulvene, i flere av Norges byer. I Oslo ble det holdt appeller fra engasjerte privatpersoner, organisasjoner, forskere og fagpersoner.

I denne videoen kan du høre appeller fra Ingrid Lomelde, Miljøpolitisk leder i WWF. Anne Margrete Vadder, leder i Rovviltets Røst. Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Marianne Mikalsen, initiativtaker til Ulvens Dag. Aud Nordbø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge. Lennart Fløseth, styreleder i Foreningen våre rovdyr.