Markering for ulvene januar 2019: Appell Sondre Hansmark

Januar 2019 holdt NOAH folkemarkering for ulvene, i flere av Norges byer. I Oslo ble det holdt appeller fra engasjerte privatpersoner, organisasjoner, forskere og fagpersoner.

I denne videoen kan du høre appell fra Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre.