Markering for ulvene januar 2019: Appell Eilif Torma

Januar 2019 holdt NOAH folkemarkering for ulvene, i flere av Norges byer. I Oslo ble det holdt appeller fra engasjerte privatpersoner, politikere, forskere og fagpersoner.

I denne videoen kan du høre appell fra Eilif Torma, advokat og Afrika-kjenner.