Markering for ulvene januar 2019: Appell Dag Endsjø

Januar 2019 holdt NOAH folkemarkering for ulvene, i flere av Norges byer. I Oslo ble det holdt appeller fra engasjerte privatpersoner, politikere, forskere og fagpersoner.

I denne videoen kan du høre appell fra Dag Endsjø, religionsprofessor og menneskerettsekspert.