Markering for Ulvene 2019: Appell stemmer fra ulvesonen

Januar 2019 holdt NOAH folkemarkering for ulvene, i flere av Norges byer. I Oslo ble det holdt appeller fra engasjerte privatpersoner, organisasjoner, forskere og fagpersoner.

I denne videoen kan du høre appell fra stemmer fra ulvesonen. Vi hører appeller fra flere engasjerte mennesker som bor i ulvesonen, og som ønsker ulv i sine nærmområder.

NOAH har også produsert en film som heter «Ulvens gode naboer», som viser noen av disse menneskene, den kan du se her.