Markering for ulv januar 2019: Appell Tine Shagufta Munir Kornmo

Januar 2019 holdt NOAH folkemarkering for ulvene, i flere av Norges byer. I Oslo ble det holdt appeller fra engasjerte privatpersoner, organisasjoner, forskere og fagpersoner.

I denne videoen kan du høre appell fra Tine Shagufta Munir Kornmo, Stortingsrepresentant for Venstre.