Markering for ulv januar 2019: Appell Arne Nævra

Januar 2019 holdt NOAH folkemarkering for ulvene, i flere av Norges byer. I Oslo ble det holdt appeller fra engasjerte privatpersoner, organisasjoner, forskere og fagpersoner.

I denne videoen kan du høre appell fra Arne Nævra, naturfotograf og stortingsrepresentant for SV.