Dyreetikkonferansen 2013: “Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene”

NOAHs leder Siri Martinsen er med i panelet på Dyreetikkonferansen 2013. Tema: “Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene”