Ulovlig jerve-vedtak

Oppdatert 25.05.2023

Foto: Public Domain CC0

Rovviltnemnda tar ingen notis av korreksjoner fra departementet - og vil igjen skyte jerv i ulvesonen.

Rovviltnemnda i Hedmark har nå vedtatt at fire jerver kan skytes på lisens i ulvesonen i år. I desember 2018 fattet de et lignende vedtak som NOAH sendte inn klage på, og i juni 2019 fikk vi medhold fra Klima og miljødepartementet: Vedtaket nemnda hadde fattet var ikke lovlig, men til tross for dette prøver de seg igjen.

NOAH har igjen sendt inn klage, og påpeker at det ikke legges frem noen annen grunn til skyting enn at nemnda vil ha færre jerver som prinsipp.

NOAH mener rovviltnemnda har en politisk drevet agenda for å skyte mest mulig rovdyr, og dette vedtaket viser at nemnda ikke tar hensyn til korrigeringer på sin praksis. De begrunner denne kvoten med at jervebestanden i Hedmark har vært dobbelt så stor som Stortingets vedtatte bestandsmål, men her tolkes bestandsmålene feil: Dette er et minimumsmål for å kunne ta vare på truede arter, ikke et maksimumsmål. NOAH mener det er på høy tid å avvikle de politiske rovviltnemndene.