Vi må gi plass til de andre levende vesenene, de må få god plass til å leve.

Arne Næss, filosofiprofessor

Hovedproblemet er at vi ikke har noen arealer som reelt sikrer den opprinnelige fauna, og som setter målet om naturlig fungerende økosystemer over alle andre interesser.

Dag O. Hessen m.fl. i Biologi-oppropet